Увійти

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку навчальна інтернет-платформа OrthoSchool, розташована за адресою https://ortho-school.com/, може отримати про користувача під час використання сайту, програм та продуктів Інтернет-платформи.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
   1. 1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту навчальної інтернет-платформи (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-платформи OrthoSchool, які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Користувач сайту навчальної інтернет-платформи OrthoSchool – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт навчальної інтернет-платформи.

1.1.6. Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту навчальної інтернет-платформи означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту навчальної інтернет-платформи.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту навчальної інтернет-платформи OrthoSchool. Інтернет-платформа не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті навчальної інтернет-платформи.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту навчальної інтернет-платформи.

    1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту навчальної інтернет-платформи щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті навчальної інтернет-платформи або при оформленні замовлення для придбання курсів платформи.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті навчальної інтернет-платформи OrthoSchool у розділі про реєстрацію та включають наступну інформацію:

3.2.1. Ф. І. О. Користувача;

3.2.2. Контактний телефон Користувача;

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. Місце роботи Користувача (не обов’язково).

3.3. Навчальна інтернет-платформа захищає дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

IP-адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

час доступу;

адресу сторінки, де розташований рекламний блок;

реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту навчальної інтернет-платформи, що потребує авторизації.

3.3.2. Інтернет-платформа здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. 5.2 та 5.3 цієї Політики конфіденційності.

    1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту навчальної інтернет-платформи може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті навчальної інтернет-платформи, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу навчального курсу дистанційним способом з інтернет-платформою OrthoSchool.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту навчальної інтернет-платформи.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту навчальної інтернет-платформи, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту навчальної інтернет-платформи про стан замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням сайту навчальної інтернет-платформи.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень курсів, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені навчальної інтернет-платформи або від імені партнерів інтернет-платформи.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів навчальної інтернет-платформи з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

    1. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.3. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

    1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом навчальної інтернет-платформи OrthoSchool.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. 5.2 та 5.3 цієї Політики конфіденцій.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

    1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. 5.2, 5.3 та 7.2 цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

    1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду із позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту навчальної інтернет-платформи та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

    1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті навчальної інтернет-платформи, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід надсилати на нашу пошту orthoschool@alkom.ua

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ortho-school.com/politika-konfidencialnosti/

 

Залишились питання?